ללוגו עורך דין חוזים הראל פלג

שיפוי ואחריות בהסכמי הפצה שיווק ומכירות - מאמר שלישי ואחרון בסדרה

ראשי >מאמרים>שיפוי ואחריות בהסכמי הפצה שיווק ומכירות - מאמר שלישי ואחרון בסדרה
הסדרי השיפוי הינם רכיב קריטי ודומיננטי במכלול עסקאות והתקשרויות משפטיות וביטוחיות. שיפוי הנו השבת הנתבע / המוטב ככל האפשר למצב שהיה בו אלמלא קרה המקרה נשוא התביעה / מקרה הביטוח עליו אחראי הצד המשפה, ואילו פיצוי הינו סכום שמוטל על מזיק לשלמו לניזוק, כדי לפצותו על הנזק שנגרם לו.

במסגרת עבודת עורך דין דיני חוזים לא פעם אני נשאל לפשר המונח שיפוי (Indemnification), וההבדל בינו לבין פיצוי (Damages). מאמר זה הדן בהסדרי פיצוי ושיפוי בהסכמי הפצה שיווק ומכירות הנו השלישי והאחרון בסדרה של שלושה מאמרים בנושא הסדרי וסעיפי השיפוי, הפיצוי ומה שביניהם.
החלטתם להשתתף באחת מהתערוכות המובילות בעולם, אתרתם את המוצר אותו אתם מעוניינים לייבא לישראל, בדקתם שאין גורם אחר בישראל אשר מייצג את החברה ו/או המוצר, בדקתם את כל הדרישות הרגולטוריות הנדרשות על מנת להפיץ את המוצר בישראל כעת נותר לכם לחתום על הסכם הפצה שיווק ומכירות כמקובל, הקובע את מערכת היחסים העתידית בין הספק לבינכם כמפיצים.

מאמר זה יסקור היבט אחד מתוך מכלול היבטים אשר יש לתת עליהם את הדעת בהסכם ההפצה (DISTRIBUTION AGREEMENT) מול היצרן או הספק של המוצרים, קרי מנגנוני פיצוי ושיפוי. מתן תשומת לב מבעוד מועד לסוגיה זו, כבר בשלב קודם להתקשרות החוזית, יוכל למנוע או לצמצם חילוקי דעות במהלך המו"מ על הסכם ההפצה.
לא פעם נדרש המפיץ לפצות את הלקוח או משתמש הקצה, על פי הנסיבות, עבור נזק גוף שנגרם כתוצאה מפגם במוצר שהוא מייבא.

על פי חוק האחריות למוצרים פגומים נטל ההוכחה על כך שלא התרשל נופל על היצרן ולא על הניזוק. החוק מגדיר את היצרן כמי שעוסק למטרות מסחריות בייצור מוצרים או בהרכבתם, לרבות המציג עצמו כיצרן של מוצר במתן שמו או סימנו המסחרי או בכל דרך אחרת; על כן, יבואן שייבא לישראל למטרות מסחריות מוצר שיוצר בחו"ל או ספק של מוצר שהיצרן שלו בארץ או היבואן שלו אינם ניתנים לזיהוי ייחשב על פי הדין כיצרן לכל דבר ועניין, וזאת למרות העובדה שמעולם לא חווה את תהליך פיתוח המוצר או היה שותף לתהליך ייצורו.

הדרך המשפטית להתמודד עם סוגיה זו הינה על ידי עיגון מנגנוני שיפוי, במסגרתם היצרן מתחייב לשפות את המפיץ בגין נזק שנגרם כתוצאה ממעשה או מחדל של היצרן במקרה של פיצוי שהאחרון נאלץ לשלם, תוך שילוב עם רכישת פוליסה מתאימה לביטוח חבות המוצר בגין נזקים שנגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל של היבואן. לעיתים תנאי לחובת השיפוי הינו מסירת הודעה על הגשת התביעה ליצרן / לספק תוך מתן האפשרות לצד המשפה כאמור להתגונן כנגד התביעה, למעט במקרים בהם התביעה עשויה להוביל לכתב אישום או לנזק מהותי למוניטין של היבואן.

אבקש לחזור ולהדגיש כי סוגיית השיפוי הנה רק פן אחד במסגרת מכלול הסעיפים והמנגנונים המקובלים בהסכמי ההפצה הכוללים בין היתר, בלעדיות, תנאים מסחריים, תנאי שילוח, שמירה על הקניין הרוחני (IP), הגבלת אחריות, השבת מוצרים מהשוק (RECALL), סודיות, מנגנון יישוב סכסוכים וכד'

לסיכום, נושא האחריות בגין נזקים שנגרמים בגין המוצר טומן בחובו חשיפות כלכליות בהיקף שיכול להיות משמעותי לגורם המייבא את המוצרים.  ניסוח סעיפי האחריות ובראשם סעיפי השיפוי אינם עניין של מה בכך ויש להקפיד על ניסוח נכון של סעיפי השיפוי והאחריות, אשר בהעדרם היבואן עלול לחשוף עצמו למחוייבות כספית אשר עשויה להעמיד בסימן שאלה את כדאיות העסקה, על כל המשתמע מכך.
 
מאמר זה אינו בא להחליף יעוץ ביטוחי ו/או ייעוץ משפטי .
 
 

הסדרי השיפוי הינם רכיב קריטי ודומיננטי במכלול עסקאות והתקשרויות משפטיות וביטוחיות. שיפוי הנו השבת הנתבע / המוטב ככל האפשר למצב שהיה בו אלמלא קרה המקרה נשוא התביעה / מקרה הביטוח עליו אחראי הצד המשפה, ואילו פיצוי הינו סכום שמוטל על מזיק לשלמו לניזוק, כדי לפצותו על הנזק שנגרם לו.

במסגרת עבודת עורך דין דיני חוזים לא פעם אני נשאל לפשר המונח שיפוי (Indemnification), וההבדל בינו לבין פיצוי (Damages). מאמר זה הדן בהסדרי פיצוי ושיפוי בהסכמי הפצה שיווק ומכירות הנו השלישי והאחרון בסדרה של שלושה מאמרים בנושא הסדרי וסעיפי השיפוי, הפיצוי ומה שביניהם.
החלטתם להשתתף באחת מהתערוכות המובילות בעולם, אתרתם את המוצר אותו אתם מעוניינים לייבא לישראל, בדקתם שאין גורם אחר בישראל אשר מייצג את החברה ו/או המוצר, בדקתם את כל הדרישות הרגולטוריות הנדרשות על מנת להפיץ את המוצר בישראל כעת נותר לכם לחתום על הסכם הפצה שיווק ומכירות כמקובל, הקובע את מערכת היחסים העתידית בין הספק לבינכם כמפיצים.

מאמר זה יסקור היבט אחד מתוך מכלול היבטים אשר יש לתת עליהם את הדעת בהסכם ההפצה (DISTRIBUTION AGREEMENT) מול היצרן או הספק של המוצרים, קרי מנגנוני פיצוי ושיפוי. מתן תשומת לב מבעוד מועד לסוגיה זו, כבר בשלב קודם להתקשרות החוזית, יוכל למנוע או לצמצם חילוקי דעות במהלך המו"מ על הסכם ההפצה.
לא פעם נדרש המפיץ לפצות את הלקוח או משתמש הקצה, על פי הנסיבות, עבור נזק גוף שנגרם כתוצאה מפגם במוצר שהוא מייבא.

על פי חוק האחריות למוצרים פגומים נטל ההוכחה על כך שלא התרשל נופל על היצרן ולא על הניזוק. החוק מגדיר את היצרן כמי שעוסק למטרות מסחריות בייצור מוצרים או בהרכבתם, לרבות המציג עצמו כיצרן של מוצר במתן שמו או סימנו המסחרי או בכל דרך אחרת; על כן, יבואן שייבא לישראל למטרות מסחריות מוצר שיוצר בחו"ל או ספק של מוצר שהיצרן שלו בארץ או היבואן שלו אינם ניתנים לזיהוי ייחשב על פי הדין כיצרן לכל דבר ועניין, וזאת למרות העובדה שמעולם לא חווה את תהליך פיתוח המוצר או היה שותף לתהליך ייצורו.

הדרך המשפטית להתמודד עם סוגיה זו הינה על ידי עיגון מנגנוני שיפוי, במסגרתם היצרן מתחייב לשפות את המפיץ בגין נזק שנגרם כתוצאה ממעשה או מחדל של היצרן במקרה של פיצוי שהאחרון נאלץ לשלם, תוך שילוב עם רכישת פוליסה מתאימה לביטוח חבות המוצר בגין נזקים שנגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל של היבואן. לעיתים תנאי לחובת השיפוי הינו מסירת הודעה על הגשת התביעה ליצרן / לספק תוך מתן האפשרות לצד המשפה כאמור להתגונן כנגד התביעה, למעט במקרים בהם התביעה עשויה להוביל לכתב אישום או לנזק מהותי למוניטין של היבואן.

אבקש לחזור ולהדגיש כי סוגיית השיפוי הנה רק פן אחד במסגרת מכלול הסעיפים והמנגנונים המקובלים בהסכמי ההפצה הכוללים בין היתר, בלעדיות, תנאים מסחריים, תנאי שילוח, שמירה על הקניין הרוחני (IP), הגבלת אחריות, השבת מוצרים מהשוק (RECALL), סודיות, מנגנון יישוב סכסוכים וכד'

לסיכום, נושא האחריות בגין נזקים שנגרמים בגין המוצר טומן בחובו חשיפות כלכליות בהיקף שיכול להיות משמעותי לגורם המייבא את המוצרים.  ניסוח סעיפי האחריות ובראשם סעיפי השיפוי אינם עניין של מה בכך ויש להקפיד על ניסוח נכון של סעיפי השיפוי והאחריות, אשר בהעדרם היבואן עלול לחשוף עצמו למחוייבות כספית אשר עשויה להעמיד בסימן שאלה את כדאיות העסקה, על כל המשתמע מכך.
 
מאמר זה אינו בא להחליף יעוץ ביטוחי ו/או ייעוץ משפטי .