ללוגו עורך דין חוזים הראל פלג

"למה שאשלם? אני רק היבואן! (כלכליסט 13 בדצמבר 2015)

ראשי >בתקשורת>"למה שאשלם? אני רק היבואן! (כלכליסט 13 בדצמבר 2015)

לא פעם נדרש המפיץ לפצות עבור נזק גוף שנגרם כתוצאה מפגם במוצר שהוא מייבא, אף על פי שחוק האחריות למוצרים פגומים, קובע כי "יצרן חייב לפצות את מי שנגרם לו נזק גוף כתוצאה מפגם במוצר שיצר". למרות העובדה שהיבואן מעולם לא חווה את תהליך פיתוח המוצר או היה שותף לתהליך ייצורו, על פי חוק, ייחשב היבואן כיצרן לכל דבר ועניין.

על מנת לממש את חלומכם ולייבא לארץ את "הלהיט הבא", עליכם לדאוג שברשותכם הסכם המכיל את כל הסוגיות החשובות בהתקשרות עם ספק. זכרו: הסכם הפצה למעשה קובע את מערכת היחסים העתידית בין הספק למפיץ ועל כן לא כדאי להקל בו ראש.


לא פעם נדרש המפיץ לפצות עבור נזק גוף שנגרם כתוצאה מפגם במוצר שהוא מייבא, אף על פי שחוק האחריות למוצרים פגומים, קובע כי "יצרן חייב לפצות את מי שנגרם לו נזק גוף כתוצאה מפגם במוצר שיצר". למרות העובדה שהיבואן מעולם לא חווה את תהליך פיתוח המוצר או היה שותף לתהליך ייצורו, על פי חוק, ייחשב היבואן כיצרן לכל דבר ועניין.

על מנת לממש את חלומכם ולייבא לארץ את "הלהיט הבא", עליכם לדאוג שברשותכם הסכם המכיל את כל הסוגיות החשובות בהתקשרות עם ספק. זכרו: הסכם הפצה למעשה קובע את מערכת היחסים העתידית בין הספק למפיץ ועל כן לא כדאי להקל בו ראש.